Miljopolicy


Vi klimatkompenserar 200%

Vi vill ge tillbaka till vår planet

Vår senaste utsläppsmätning visade att vi som företag släpper ut 1,05 ton* CO2/mån. Därför väljer vi att kompensera dubbelt så mycket.

Påverkan

1,06 ton*

Kompensation

*Beräkning är gjord enl. Tree Nation, Vi-skogen samt extern konsult.

Vår miljöinvestering gör skillnad

Waveartifys utsläpp analyseras årligen för att se inom vilka områden vi har störst klimatpåverkan. Inom dessa områden sätter vi upp mål för att bli bättre och strävar efter att sänka våra utsläpp. De utsläpp som kvarstår trots åtgärder väljer vi att klimatkompensera 200% för.

Vi väljer att månadsvis investera i en projektportfölj med flera CDM-certifierade projekt inom bland annat förnyelsebar energi och skogsplantering. Detta gör vi genom Tree Nation.

Hållbara interna mål

På Waveartidy ser vi hållbarhetsarbetet som en självklar del i vårt ansvar som företag. Vi vill göra ett stort digitalt avtryck, men strävar efter ett litet avtryck på miljön.

Vi har en tydlig miljöpolicy som hjälper oss att bli en modern byrå med hållbarhet som en viktig del i vår verksamhet. Läs mer om vår miljöpolicy.

Vår miljöpolicy – för en hållbar framtid